Akty prawne

Przyjmujemy do kasacji wszystkie typy pojazdów

  • USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.otwórz
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego. otwórz
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania, zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji. otwórz

Posiadamy pozwolenie Wojewody Małopolskiego nr ŚR-XI-6620/26/06 na demontaż i złomowanie pojazdów.

Odsłony: 396599